Profilbild för Nathalie Töpperwien Blom

Nathalie Töpperwien Blom Föreläsare

Act Svenska kyrkan

Föreläsare för

Var du bor och vem du är påverkar hur klimatkrisen drabbar

Måndag 14:30 - 15:30 2

Program manager, Haiti/ Agera.

Personlig presentation
Programhandläggare på Act Svenska kyrkan med ansvar för Haiti och kyrkorna i Latinamerika, fokus områden genusrättvisa, riskhantering, klimatanpassning och lokal organisering (sclr).