Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2023

Allas rätt till utbildning och arbete i Afghanistan! Har passerat

Lördag 25 november 2023 10:30 - 11:00 CET Lila scenen

Föreläsare: Anna-Karin Johansson
Moderator: Inger Persson-Blennow

Återigen har kvinnor blivit en "bargaining chip" i det politiska spelet kring Afghanistan utan att de blir tillfrågade själva. Det är som om kvinnornas krav att deras rättigheter skall respekteras ock tillgodoses är orsaken till att talibanerna och landet har hamnat i kris. Bisarrt!

Både de som bor i städerna som kanske haft möjlighet att utbilda sig, har eller har haft jobb och kanske en viss ekonomisk trygghet och de som bor på landsbygden (och i städerna) som inte haft samma förutsättningar och som kämpar från dag till dag för att överleva, de önskar alla att deras barn skall ha en bättre framtid i sitt eget land.

Alla vet att förutsättningarna för en bättre framtid för barnen är en stabil skolgång vilket i dag förvägras framföra allt för flickor från 12 års ålder.

Konsekvenser för hela landet: utbildning är ett viktigt verktyg för att stärka individer och samhället. Utan utbildning är det mer troligt att en flicka gifts bort i ung ålder och drabbas av våld i hemmet, fattigdom och hälsoproblem.

Utbildning är avgörande för ett lands utveckling och för att bryta den onda cirkeln av fattigdom. Att hälften av befolkningen utestängs från utbildning kommer att skada hela Afghanistan.
Arrangör(er)

Svenska Afghanistankommitténs Lokalförening i Skåne

Ämnestagg

Rätten till arbete
Rätten till utbildning
Fred och konflikt
Jämställdhet

Målgrupp

Civilsamhälle
Intresserad allmänhet

Programform

Miniseminarium (kräver ej biljett)

Tolkningsalternativ

Skrivtolkas/textas

Språk

Svenska

Nivå

Medel

Föreläsare

Anna-Karin Johansson Föreläsare

Anna-Karin Johansson är tidigare generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén.
Hon har också arbetat med mänskliga rättigheter och internationella frågor på bl a SIDA, RFSU och Diskrimineringsombudsmannen.

Inger Persson-Blennow Moderator

Ordförande Svenska Afghanistankommitténs Lokalförening i Skåne