Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

54. #Nomoremetoo Har passerat

Fredag 16 november 2018 10:30 - 12:00 T2

Föreläsare: Annika Nylén Nilsson, Lena Berg, Susanne Tidestrand

Föreningen MÄN (Män för jämställdhet) föreläser om maskulinitet och konsekvenser av de normer som styr pojkars socialisering i grupp. Teorierna kopplas till förekomsten av våld i vårt samhälle. Efter den teoretiska delen berättar Södermalms stadsdelsförvaltning  om ett samverkansprojekt mellan sociala avdelningen och förskoleavdelningen där de påbörjat ett arbete med att ta fram en modell för hur ett våldsförebyggande arbete kan startas upp och bedrivas inom förskolan. Vidare kommer Stockholms stads utbildningsförvaltning berätta om hur skolor i Stockholm har påbörjat ett arbete med att brett implementera ett långsiktigt våldsförebyggande arbete. Arbetet utgår huvudsakligen från programmen ”MVP” (mentorer i våldsprevention) för högstadium och gymnasium, samt ”Agera tillsammans” som vänder sig till mellanstadiet. Båda dessa program har sin våldsförebyggande ansats utifrån de tre perspektiven, våld, genus och åskådarperspektiv. 

Arrangör(er)

Stockholms stad

Taggar

Skolan
Barn
Maskulinitet
Metod och verktyg
Våldsprevention

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Annika Nylén Nilsson Föreläsare

Biträdande förskolechef, Södermalms Sdf

Lena Berg Föreläsare

Män för jämställdhet

Representerar föreningen MÄN för jämställdhet

Susanne Tidestrand Föreläsare

Samordnare för Agera Tillsammans och MVP, Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad