Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

54. #Nomoremetoo Passed

Friday November 16, 2018 10:30 - 12:00 T2

Lecturers: Annika Nylén Nilsson, Lena Berg, Susanne Tidestrand

Föreningen MÄN (Män för jämställdhet) föreläser om maskulinitet och konsekvenser av de normer som styr pojkars socialisering i grupp. Teorierna kopplas till förekomsten av våld i vårt samhälle. Efter den teoretiska delen berättar Södermalms stadsdelsförvaltning  om ett samverkansprojekt mellan sociala avdelningen och förskoleavdelningen där de påbörjat ett arbete med att ta fram en modell för hur ett våldsförebyggande arbete kan startas upp och bedrivas inom förskolan. Vidare kommer Stockholms stads utbildningsförvaltning berätta om hur skolor i Stockholm har påbörjat ett arbete med att brett implementera ett långsiktigt våldsförebyggande arbete. Arbetet utgår huvudsakligen från programmen ”MVP” (mentorer i våldsprevention) för högstadium och gymnasium, samt ”Agera tillsammans” som vänder sig till mellanstadiet. Båda dessa program har sin våldsförebyggande ansats utifrån de tre perspektiven, våld, genus och åskådarperspektiv. 

Organizer

Stockholms stad

Tags

Skolan
Barn
Maskulinitet
Metod och verktyg
Våldsprevention

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger
Intresserad allmänhet

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Annika Nylén Nilsson Lecturer

Biträdande förskolechef, Södermalms Sdf

Lena Berg Lecturer

Män för jämställdhet

Representerar föreningen MÄN för jämställdhet

Susanne Tidestrand Lecturer

Samordnare för Agera Tillsammans och MVP, Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad