Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för Disabled Refugees Welcome

Disabled Refugees Welcome Har passerat

Torsdag 15 november 2018 14:30 - 15:00 Lilla scen

Föreläsare: Jamie Bolling, Julius Ntobuah, Sooz Romero

Independent Living Institute (ILI) projektet - Disabled Refugees Welcome startade i september 2017.  Projektets hemsidan lanserades den 10 december 2017 den internationella dagen för MR för att uppmärksamma målgruppen inom mänskliga rättigheter.

Projektet bygger ett nätverk med relevanta aktörer som Stockholms Stad för att nå målet - att förbättra samordning, mottagande och integration av asylsökande, flyktingar och nyanlände med funktionsnedsättning. Projektet kartlägger behov, lösningar och hinder. Information om rättigheter sprids. Hänvisning till samhällets stödinsatser erbjuds.

Under seminariet kommer resultat presenteras.

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och genomförs av personer från olika länder med olika erfarenheter av utländsk härkomst.

Arrangör(er)

Independent Living Institute

Taggar

På flykt
Asylfrågor
Migration
Mänskliga rättigheter

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska
English

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Profilbild för Jamie Bolling

Jamie Bolling Föreläsare

Independent Living Institute

Jamie Bolling, projektledaren, introducerar projektets result.

Julius Ntobuah Föreläsare

Julius berättar om projektets bakgrund - han själv kom till Sverige med båt.

Sooz Romero Föreläsare

Independent Living Institute

Sooz berättar om projektets metodutveckling.