Sooz Romero Föreläsare

Independent Living Institute

Föreläsare för

Disabled Refugees Welcome

Torsdag 14:30 - 15:00 Lilla scen

Sooz berättar om projektets metodutveckling.