Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for Disabled Refugees Welcome

Disabled Refugees Welcome Passed

Thursday November 15, 2018 14:30 - 15:00 Lilla scen

Lecturers: Jamie Bolling, Julius Ntobuah, Sooz Romero

Independent Living Institute (ILI) projektet - Disabled Refugees Welcome startade i september 2017.  Projektets hemsidan lanserades den 10 december 2017 den internationella dagen för MR för att uppmärksamma målgruppen inom mänskliga rättigheter.

Projektet bygger ett nätverk med relevanta aktörer som Stockholms Stad för att nå målet - att förbättra samordning, mottagande och integration av asylsökande, flyktingar och nyanlände med funktionsnedsättning. Projektet kartlägger behov, lösningar och hinder. Information om rättigheter sprids. Hänvisning till samhällets stödinsatser erbjuds.

Under seminariet kommer resultat presenteras.

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och genomförs av personer från olika länder med olika erfarenheter av utländsk härkomst.

Organizer

Independent Living Institute

Tags

På flykt
Asylfrågor
Migration
Mänskliga rättigheter

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Intresserad allmänhet

Language

Svenska
English

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Profile image for Jamie Bolling

Jamie Bolling Lecturer

Independent Living Institute

Jamie Bolling, projektledaren, introducerar projektets result.

Julius Ntobuah Lecturer

Julius berättar om projektets bakgrund - han själv kom till Sverige med båt.

Sooz Romero Lecturer

Independent Living Institute

Sooz berättar om projektets metodutveckling.