Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for Det dubbla förtrycket - när samhället sviker

Det dubbla förtrycket - när samhället sviker Passed

Friday November 16, 2018 13:30 - 14:00 Lilla scen

Lecturers: Hanna Cinthio, Johanna Salama
Workshop leader: Viktoria Nordén
Workshop facilitator: Linn Ehde

I FreeZones arbete med hedersrelaterade frågor och i mötet med unga som lever under hedersnormer framkommer det att deras berättelser inte alltid tas på allvar, att de inte blir hörda av vuxna och yrkesverksamma. Kunskapen om hedersrelaterade frågor är fortfarande låg i Sverige, vilket gör att rättssäkerheten för de unga bör ifrågasättas. I samband med att barnkonventionen, i enlighet med regeringens proposition i mars 2018, kommer att bli lag skärps barns rättigheter ytterligare. Barnets perspektiv kommer på ett tydligare sätt vägas in då man fattar ett beslut som rör barnet.
Både Länsstyrelsen Östergötland och Socialstyrelsen menar att de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck inte alltid får den hjälp och det stöd som de behöver och har rätt till, trots att kommunerna enligt socialtjänstlagen har ett ansvar för att de ska få det. Detta styrks ytterligare av resultaten i den nya kartläggning som under det senaste året genomförts i storstäderna. Hanna Cinthio, som deltagit som forskare i kartläggningen, ger en kort lägesbeskrivning med reflektioner kring det dubbla förtrycket. Därefter kopplar Viktoria Nordén detta till en genomgång av hur yrkesverksamma kan använda FreeZones förebyggande metod Fria Zoner. 

Organizer

FreeZone

Tags

Hemmet
Det offentliga rummet
Barn
Hedersvåld
Mänskliga rättigheter
Ungdom

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid landsting/region

Language

Svenska

Sign language interpretation

Nej/No

Lecturers

Hanna Cinthio LecturerExhibitor

FreeZone

Johanna Salama Lecturer

FreeZone

Socionom och verksamhetsledare på FreeZone

Profile image for Viktoria Nordén

Viktoria Nordén Workshop leaderExhibitor

FreeZone

Socionom och verksamhetssamordnare på FreeZone

Linn Ehde Workshop facilitatorExhibitor

FreeZone

Journalist och strategisk samordnare på FreeZone