Viktoria Nordén Workshop leaderUtställare

FreeZone

Workshop leader för

Det dubbla förtrycket - när samhället sviker

Fredag 13:30 - 14:00 Lilla scen

Socionom och verksamhetssamordnare på FreeZone