Johanna Salama Föreläsare

FreeZone

Föreläsare för

Det dubbla förtrycket - när samhället sviker

Fredag 13:30 - 14:00 Lilla scen

Socionom och verksamhetsledare på FreeZone