Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för Likvärdighet och mångfald i lärares läxpraktik – nya sätt att använda läxor – aktuell forskning

Likvärdighet och mångfald i lärares läxpraktik – nya sätt att använda läxor – aktuell forskning Har passerat

Måndag 31 oktober 2016 09:00 - 09:50 C8

Föreläsare: Max Strandberg

Kategori: Utbildningen

Läxor är ett underskattat redskap för att skapa motivation och samarbete. Föreläsningen utgår ifrån nordisk och internationell forskning om vad som är gynnsamt och vad som bidar till likvärdighet och mångfald i läxprocessen. Utdrag ges ur svensk läxhistoria. Gruppläxor och felkällor i lärares läxpraktik diskuteras. Exempel ges på samarbetsläxor!

Samverkande företag

Stockholms universitet

Skolform/målgrupp

Grundskola F-3
Grundskola 4-9
Gymnasium

Programform

Föreläsning

Skolämne

Svenska
Samhällsorienterade ämnen

Föreläsare

Max Strandberg Föreläsare

Max Strandberg är grundskolelärare och fil dr i didaktik vid Stockholms universitet. Max disputerade i didaktik med avhandlingen ”Läxor om och för kulturell mångfald med föräldrars livserfarenhet som resurs – några kritiska aspekter” i december 2013. Förutom forskning undervisar Max blivande låg- och mellanstadielärare i So- ämnenas didaktik.