Huvudbild för Byggmaterialdagen 28 november 2023

Program

Tema

Filter

Plats

Profilbild för Inledning och välkomstanförande
Profilbild för Hur får vi en tillförlitlig nationell materialförsörjning för hållbart samhällsbyggande och krisberedskap?
Profilbild för Vad innebär de nya byggreglerna för sektorn och andra aktörer?
Profilbild för Kaffe och mingel med utställare

Kaffe och mingel med utställare

Tisdag 28 november 2023 10:35 - 11:00 Serveringsytan

Profilbild för Vägen till ett betongbyggande med nettonollutsläpp
Profilbild för Hur bidrar de kommande EU-regelverken till det hållbara byggandet?
Profilbild för How can design and technology for disassembly contribute to resource efficiency?
Profilbild för Hur kan digitala informationsflöden optimera byggsektorns värdekedja?
Profilbild för Lunch och mingel med utställare

Lunch och mingel med utställare

Tisdag 28 november 2023 12:20 - 13:20 Serveringsytan

Profilbild för Vilka är möjligheterna och utmaningarna med cirkulära byggmaterialflöden?
Profilbild för Vad är standardiseringens och branschreglernas roll i samhällsbyggandet nu och i framtiden?
Profilbild för EU:s nya krav på energieffektiva byggnader - hot eller möjlighet?
Profilbild för Kaffe och mingel med utställare

Kaffe och mingel med utställare

Tisdag 28 november 2023 14:10 - 14:40 Serveringsytan

Profilbild för Hur kan branschen samverka om hur byggmaterialens hållbarhetsprestanda ska bedömas och utvärderas?
Profilbild för På vilket sätt kan digitala produktpass vara ett effektivt verktyg för informationsdelning?
Profilbild för Låg energianvändning och låg klimatpåverkan - synergi eller målkonflikt?
Profilbild för Framtidsspaning – hur ser det hållbara samhällsbyggandet ut 2045?
Profilbild för Avslutande summering

Avslutande summering

Jenny Svärd
Tisdag 28 november 2023 16:35 - 16:45 T1

Profilbild för Mingel och nätverkande

Mingel och nätverkande

Tisdag 28 november 2023 16:45 - 18:00 Serveringsytan