Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: European Health Data Space, EHDS

Förordningen för det europeiska hälsodataområdet (European Health Data Space, EHDS) syftar till att driva på utvecklingen i riktning mot ökad standardisering och interoperabilitet för e‑hälsa och användning av hälsodata, för såväl primära som för sekundära ändamål.

Primäranvändning innebär tillgång och delning av data inom hälso‑och sjukvård, vilket kan bidra till rätt diagnos och behandling.

Sekundäranvändning handlar om att redan insamlade data återanvänds för andra ändamål och bidrar till ökad kunskap och nytta, till exempel mellan forskare och beslutsfattare.

Den utveckling som förslaget till förordningen innebär ökar förutsättningarna för patientsäker och kostnadseffektiv vård men också för forskning, innovation, beslutsfattande och annan användning av hälsodata – över landsgränser men även inom Sverige.


Samordnare och inbjudande till detta spår är E-hälsomyndigheten 

Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Profilbild för EHDS - Status and negotiation process

EHDS - Status and negotiation process

Fredrik Öhrn, Michel Silvestri
Onsdag 24 maj 2023 08:30 - 08:45 F5
European Health Data Space, EHDS , English, Livesänd, Presentation, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Styrning/Förvaltning, Dokumentation, Juridik, Information/myndighet

Profilbild för The Swedish Health Data Guide - best practice for implementing health data projects

The Swedish Health Data Guide - best practice for implementing health data projects

Rikard Lövström
Onsdag 24 maj 2023 08:45 - 09:05 F5
European Health Data Space, EHDS , English, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning

Profilbild för X-eHealth, a European initiative to define common eHealth specifications for the European Health Data Area, EHDS.

X-eHealth, a European initiative to define common eHealth specifications for the European Health Data Area, EHDS.

Espen Börde, Manne Andersson
Onsdag 24 maj 2023 09:05 - 09:25 F5
European Health Data Space, EHDS , English, Livesänd, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Informationssäkerhet, Information/myndighet

Profilbild för European Ethical Principles for Digital Health

European Ethical Principles for Digital Health

Isabelle ZABLIT-SCHMITZ
Onsdag 24 maj 2023 09:25 - 09:50 F5
European Health Data Space, EHDS , English, Livesänd, Presentation, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Informationssäkerhet, Etik

Profilbild för Industry Innovation through the European Health Data Space

Industry Innovation through the European Health Data Space

Dmitry Etin
Onsdag 24 maj 2023 09:50 - 10:15 F5
European Health Data Space, EHDS , English, Livesänd, Presentation, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Juridik

Profilbild för How ready are countries to join the European Health Data Space (EHDS) for secondary use of health data? Findings from the TEHDAS country visits

How ready are countries to join the European Health Data Space (EHDS) for secondary use of health data? Findings from the TEHDAS country visits

Irene Kesisoglou, Shona Cosgrove
Onsdag 24 maj 2023 10:30 - 11:10 F5
European Health Data Space, EHDS , English, Livesänd, Annat, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Juridik, Information/myndighet

Profilbild för Secondary use of social and health care data: the lessons learnt in Finland

Secondary use of social and health care data: the lessons learnt in Finland

Peija Haaramo
Onsdag 24 maj 2023 11:10 - 11:35 F5
European Health Data Space, EHDS , English, Livesänd, Presentation, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Forskare (även studerande), Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Profilbild för Recommendations intended to facilitate the planning (and implementation) of national legislation on secondary use of health data

Recommendations intended to facilitate the planning (and implementation) of national legislation on secondary use of health data

Michael Peolsson, Tina Chavoshi
Onsdag 24 maj 2023 11:35 - 11:55 F5
European Health Data Space, EHDS , English, Livesänd, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Styrning/Förvaltning

Profilbild för Secondary use of health data and standardization

Secondary use of health data and standardization

Oskar Thunman, Sahar Amdouni
Onsdag 24 maj 2023 11:55 - 12:20 F5
European Health Data Space, EHDS , English, Livesänd, Presentation, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten (goda/dåliga)