Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: AI

Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Profilbild för Change management is needed to make management change

Change management is needed to make management change

Peter Daneryd
Tisdag 23 maj 2023 10:30 - 11:00 F1
AI, English, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Profilbild för The use of artificial intelligence in mental health to support decision making

The use of artificial intelligence in mental health to support decision making

Hassan Auf, Jens Nygren, Lina Lundgren, Monika Nair, Petra Svedberg
Tisdag 23 maj 2023 11:00 - 11:30 F1
AI, English, Enbart på plats, Presentation, Verktyg för implementering, Fördjupning

Profilbild för AI Models: Hype and Progress

AI Models: Hype and Progress

Jonathan Ilicki
Tisdag 23 maj 2023 11:30 - 12:00 F1
AI, English, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Avancerad, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Innovativ/forskning

Profilbild för How do I turn this on? What to consider when adopting AI-based tools into clinical practice

How do I turn this on? What to consider when adopting AI-based tools into clinical practice

Harry Hallock
Tisdag 23 maj 2023 13:00 - 13:30 F1
AI, English, Förinspelat + På plats, Presentation, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Test/validering, Patientsäkerhet, Information/myndighet

Profilbild för Regulatory AI and data science at the Swedish Medical Products Agency

Regulatory AI and data science at the Swedish Medical Products Agency

Gabriel Westman
Tisdag 23 maj 2023 13:30 - 14:00 F1
AI, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Övrigt, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Test/validering, Information/myndighet

Profilbild för Human-centered Artificial Intelligence

Human-centered Artificial Intelligence

Michelle van Velthoven
Tisdag 23 maj 2023 14:00 - 14:30 F1
AI, English, Enbart på plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning, Patientsäkerhet

Profilbild för What does AI think about the advancement of AI in health care

What does AI think about the advancement of AI in health care

ANDI AI
Tisdag 23 maj 2023 14:30 - 15:00 F1
AI, English, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Utbildning (utbildningsbevis), Personcentrering, Innovativ/forskning, Test/validering, Appar, Juridik, Patientsäkerhet, Användbarhet, Etik

Profilbild för How AI is transforming patient outcomes in Healthcare

How AI is transforming patient outcomes in Healthcare

James Norman
Tisdag 23 maj 2023 15:30 - 16:00 F1
AI, English, Enbart på plats, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Informationssäkerhet

Profilbild för Ethical AI in medical device software

Ethical AI in medical device software

Shahid Jabbar
Tisdag 23 maj 2023 16:00 - 16:30 F1
AI, English, Enbart på plats, Presentation, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Kommun, Appar, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Etik

Profilbild för Increasing quality of care by using AI, visual patient trajectories and synthetic data generation

Increasing quality of care by using AI, visual patient trajectories and synthetic data generation

Erik Brandt, Kobra Etminani, Thomas Davidsson
Tisdag 23 maj 2023 16:30 - 17:00 F1
AI, English, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Personcentrering, Innovativ/forskning, Informationssäkerhet, Etik