Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: European Health Data Space, EHDS

Förordningen för det europeiska hälsodataområdet (European Health Data Space, EHDS) syftar till att driva på utvecklingen i riktning mot ökad standardisering och interoperabilitet för e‑hälsa och användning av hälsodata, för såväl primära som för sekundära ändamål.

Primäranvändning innebär tillgång och delning av data inom hälso‑och sjukvård, vilket kan bidra till rätt diagnos och behandling.

Sekundäranvändning handlar om att redan insamlade data återanvänds för andra ändamål och bidrar till ökad kunskap och nytta, till exempel mellan forskare och beslutsfattare.

Den utveckling som förslaget till förordningen innebär ökar förutsättningarna för patientsäker och kostnadseffektiv vård men också för forskning, innovation, beslutsfattande och annan användning av hälsodata – över landsgränser men även inom Sverige.


Samordnare och inbjudande till detta spår är E-hälsomyndigheten 

Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Språk English
Konferens MIE