Header image for Vitalis 2023
Profile image for En ny logik för uppföljning - introduktion till ramverk för lärande uppföljning av Nära vård

En ny logik för uppföljning - introduktion till ramverk för lärande uppföljning av Nära vård Passed

Tuesday May 23, 2023 13:00 - 13:20 A3

Lecturers: Dag Norén, Kristina Malmsten
Moderator: Helena Henningson

Track: Nära vård

En ny logik för uppföljning - introduktion till utvecklat ramverk för uppföljning

Idag domineras uppföljningen av vården av att följa upp enskilda insatser. Tyngdpunkten ligger på resultatmått och mindre på vad som utgör viktiga utgångspunkter för att uppnå resultat. De resultat som följs upp utgår ofta från ett ”produktionsperspektiv” snarare än patienternas och brukarnas perspektiv. Dagens uppföljning bidrar inte heller i tillräckligt stor utsträckning till aktivt lärande utan är snarare inriktad mot rapportering. Vi behöver förstå mer om vilka arbetssätt som leder till vilka resultat och skapa ett gemensamt lärande mellan alla intressenter i utvecklingen. Av dessa skäl behöver vi inte bara titta på vad som ska följas upp – utan även på hur uppföljningen bedrivs och hur den bidrar till omställningen till en nära vård.

Som en del i Nära vård arbetar SKR med ett ramverk för uppföljning som kan skräddarsys efter önskat fokus och lokala förutsättningar. Ramverket ska fungera som ett komplement till den traditionella uppföljningen och ge stöd till systemledningar, utförarverksamheter och andra intressenter i den pågående omställningen genom att:

  • sätta fokus på viktiga förutsättningar för att utveckla nya arbetssätt inom nära vård
  • visa på de resultat som uppnås eller har potential att uppnås inom olika utvecklingsarbeten inom Nära vård
  • visa på samband mellan nya arbetssätt och resultat
  • förstå beroendeförhållanden mellan olika systemnivåer – mikro/operativ nivå, meso/taktisk nivå och makro/strategisk nivå
  • fungera som en ”utvecklingsmotor” i omställningsarbetet i regioner och kommuner genom att underlätta för lärande och samsyn

 

Language

Swedish

Seminar type

Live broadcast

Objective of lecture

Orientation

Level of knowledge

Introductory

Target audience

Management/decision makers
Organizational development

Keyword

Actual examples (good/bad)
Management
Follow-up/Report of current status

Conference

Vitalis

Lecturers

Profile image for Dag Norén

Dag Norén Lecturer

Konsult
Governo AB

Profile image for Kristina Malmsten

Kristina Malmsten Lecturer

Utvecklingsledare/konsult
Sveriges Kommuner och Regioner

Nära vård, konsult Sveriges kommuner och regioner
Utvecklingsledare Senior alert, Qulturum, region Jönköpings län
Distriktssköterska.

Helena Henningson Moderator

Handläggare
Sveriges Kommuner och Regioner

Arbetar på SKR med stöd i omställningen till nära vård och morgondagens äldreomsorg.