Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för PACE – vi lär tillsammans utifrån erfarenheterna från projekt inom egenmonitorering cancer

PACE – vi lär tillsammans utifrån erfarenheterna från projekt inom egenmonitorering cancer Har passerat

Torsdag 25 maj 2023 11:00 - 12:30 J1

Föreläsare: Christer Karlsson, Göran Henriks, Katarina Planhammar Hörberg, Maria-Teresa Essen-Möller, Marloes van Tongeren, Sara Christensen
Workshop facilitator: Helena Conning

Spår: Egenmonitorering, Workshops / Fördjupningar

För att delta i denna workshop så måste du göra en intresseanmälan genom att klicka på knappen "Boka"

Syftet är att säkerställa att det blir en bra sammansatt grupp. Huvudprincipen är dock att först anmäld får plats.

Workshopledaren kommer att meddela om du blir antagen

Endast fysiskt deltagande är möjligt.

Följ med på en lär-resa med flera hållplatser!

Vid workshopen presenterar projektdeltagarna erfarenheter från projektet PACE och tillsammans har vi reflekterande samtal kring runda bord med kollegor från olika organisationer och delar av landet. Ambitionen är att inspirera, reflektera och erbjuda lärandesamtal med personer som står inför likartade utmaningar. Utgångspunkten är att egenmonitorering i samverkan mellan patient och vårdgivare skapar ökad trygghet, bättre kliniska resultat och en mer effektiv vård. 

Om PACE
Vinnova projektet PACE har pågått i drygt två år och avslutades i maj i år. Arbetet har syftat till att utveckla innehåll för egenmonitorering inom cancer samt att testa lösningarna på onkologklinikerna i Region Kronoberg och Region Jönköpings Län.

Workshopen riktar sig till personer som är intresserade av egenmonitorering generellt och personer som arbetar med att introducera egenmonitorering i praktiken.


Ämne

Införande

Språk

Svenska

Seminarietyp

Enbart på plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Verksamhetsutveckling
Forskare (även studerande)
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Personcentrering
Appar

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Christer Karlsson Föreläsare

Patient

Patient som deltagit i PACE-projektet.

Göran Henriks Föreläsare

Senior rådgivare Hälso- och sjukvårdsfrågor
Region Jönköpings län

Profilbild för Katarina Planhammar Hörberg

Katarina Planhammar Hörberg Föreläsare

Verksamhetschef Onkologkliniken
Region Kronoberg

Verksamhetschef Onkologkliniken

Maria-Teresa Essen-Möller Föreläsare

Projektledare
Cuviva AB

Projektledare Cuviva AB

Marloes van Tongeren Föreläsare

Specialistsjuksköterska, Onkologkliniken
Region Kronoberg

Specialistsjuksköterska, Onkologkliniken

Profilbild för Sara Christensen

Sara Christensen Föreläsare

Verksamhetsutvecklare Onkologkliniken
Region Kronoberg

Verksamhetsutvecklare Onkologkliniken

Profilbild för Helena Conning

Helena Conning Workshop facilitator

Patientföreträdare
Care of Conning