Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för ePI – en övergång till XML-baserad produktinformation, bättre sent än aldrig

ePI – en övergång till XML-baserad produktinformation, bättre sent än aldrig Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 13:30 - 14:00 A5

Föreläsare: Kim Sherwood, Markus Forslund

Spår: Informatik/semantik

Produktinformationen struktureras i mindre informationsmängder och på ett mer filtrerbart sätt än informationen i de pdf-dokument som används idag. Detta öppnar för stora möjligheter att utveckla nya tjänster för till exempel apotek, sjukvård och patienter.

En första pilot där företag och Läkemedelsverket testar att strukturera, kommentera och publicera texter kommer att pågå under 2023.


Under de kommande åren kommer Läkemedelsverket att arbeta dels med det nationella projektet, dels med projektet på europeisk nivå under ledning av EMA. De två projekten strävar i slutändan mot samma mål och erfarenheter kommer att delas mellan myndigheterna.

Projektet har presenterats för en rad olika intressenter, huvudsakligen läkemedelsindustrin, men också Läkemedelsverkets vetenskapliga råd, EMA, apotek, patientorganisationer, FASS, Sveriges kommuner och regioner och INERA.

Konceptet med fragmentering av texten illustreras av Colour Coded Model. Modellen visar hur olika typer av information grupperas och delas upp. En prototypmall för produktinformation i XML-format och i lättläsligt format, skapad i ett editeringsverktyg har också tagits fram.

Exempel på praktisk användning

För att hitta rätt egenvårdsläkemedel kan patienten till exempel göra en sökning utifrån användningsområde, sin ålder och eventuella allergier och få en lista på de läkemedel som passar in på sökkriterierna. En sökning eller jämförelse skulle kunna göras på flera läkemedel samtidigt.

Idag finns redan strukturerade källor för viss information som återfinns i produktinformationen. Läkemedelsverket som är primär källa till godkänd produktinformation vill publicera strukturerad produktinformation på Läkemedelsverkets webbplats som öppen data. Vidarebrukare av informationen kan exempelvis utveckla färdiga sökfunktioner, eller kombinera informationen med annan e-hälso-information i användarstöd.


Ämne

Data och Information

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Information/myndighet
Användbarhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Kim Sherwood

Kim Sherwood Föreläsare

Senior Expert Produktinformation
Läkemedelsverket

Kim Sherwood / apotekare och senior expert inom ämnet produktinformation. Har arbetat inom området på Läkemedelsverket sedan 2001. Driver ePI på nationell nivå och ingår i EMAs projektgrupp för ePI.

Profilbild för Markus Forslund

Markus Forslund Föreläsare

Apotekare
Läkemedelsverket

Handläggare på Enheten för Produktinformation på Läkemedelsverket med särskilt fokus på digital läkemedelsinformation och eHälsa. Tidigare mångårig medarbetare på Fass-verksamheten.