Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Effekt och nytta för vem?

Effekt och nytta för vem? Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 13:45 - 14:10 A1

Föreläsare: Jenny Harrysdotter

Spår: Egenmonitorering

Att leva ett liv med kronisk sjukdom – vad innebär det? Teknikutveckling bidrar till effektivisering inom hälso- och sjukvården och ger patienter bättre möjligheter att hantera sin sjukdom. Men samtidigt för det med sig både positiva och negativa konsekvenser, vi får inte glömma bort människan bortom diagnosen när vi pratar om nytta. Så vad är egentligen nyttan ur patientens perspektiv? En föreläsning i form av en personlig berättelse hur det är att behöva förhålla sig till en snabb teknisk utveckling som samtidigt innebär ökade krav och förväntningar och hur det påverkar livet. 

Ämne

Egenvård och egendiagnostik

Språk

Svenska

Seminarietyp

Livesänd

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Utbildning (utbildningsbevis)
Personcentrering

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Jenny Harrysdotter Föreläsare

Digitaliseringsstrateg
Region Uppsala

Jag är digitaliseringsstrateg i Region Uppsala och har de senaste åren framförallt fokuserat på egenmonitorering. Jag pratar gärna om det digitala ekosystemet för information när jag pratar digitala lösningar och verktyg som exempelvis egenmonitorering. Digital transformation handlar ju om så mycket mer än bara teknik, speciellt när vi sätter oss i patientens situation där dessa verktyg i grund och botten bara är verktyg för att förse vården med information. Om vi inte kan omsätta informationen till en handling i en process kommer vi inte att nå de effekter vi vill åt med digitaliseringen.