Header image for Vitalis 2023
Profile image for Hur säkrar vi sömlösa vårdflöden?

Hur säkrar vi sömlösa vårdflöden? Passed

Tuesday May 23, 2023 16:30 - 17:00 A5

Lecturer: Christina Kling Hassler

Track: Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd

Framtidsspaning - hur kan nya, gemensamma arbetssätt gynna sömlösa vårdprocesser? Hur stödjer vi dessa?

Sammanhållen planering ger invånaren möjlighet till överblick över planering, kontakter och tider. På verksamhetssidan kräver detta bättre samverkan inom vård och omsorg – hur får vi till det? Allt fler aktörer, inklusive patienten själv, är medskapare i vårdprocessen. Det finns behov av stöd som håller ihop och för vårdprocessen vidare. Olika Informationsmängder, exempelvis text, filmer, foton, röntgen, digital patologi, etc, skapas och används idag av de olika aktörerna, inom olika verksamheter i vården. Vid medicinska beslut och åtgärder inom vårdprocessen, diagnostik, behandling, uppföljning, etc, behövs ett antal, för processteget, relevanta informationsmängder. Delning av remiss och utvalda bilagor över organisationsgränser är därför avgörande, men sker idag oftast med manuella rutiner, i olika kanaler som fax, usb, cd-skivor, post, etc. Detta leder till ineffektiva vårdflöden, men även ojämlik vård då patienter inte enkelt och effektivt kan få bedömning av rätt kompetens oavsett var de söker vård. Dagens arbetssätt medför även onödigt slöseri med vårdens resurser. 

Nationell patientöversikt (NPÖ) kan tillföra basinformationen, men behöver kompletteras med utvald information som följer patienten i det specifika vårdflödet. Hur kan befintliga och nya tjänster utvecklas för att stödja bättre samverkan kring patienten?


Topic

Future Health and Social Care

Language

Swedish

Seminar type

Pre-recorded + On-site

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introductory

Target audience

Management/decision makers
Organizational development
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Keyword

Benefits/effects
Patient centration
Patient safety

Conference

Vitalis

Lecturers

Profile image for Christina Kling Hassler

Christina Kling Hassler Lecturer

Medicinsk Chef, Överläkare
Inera

Röntgenläkare som arbetat med verksamhetsutveckling med stöd av it på avdelnings-, sjukhus-, region- och numera nationell nivå. Brinner för att patientens hälso- och sjukvård ska vara trygg och sömlös!