Header image for Vitalis 2023
Profile image for Challenges with medication management and the National Medication List in Sweden: an interview study from a human, organizational, and technology perspective

Challenges with medication management and the National Medication List in Sweden: an interview study from a human, organizational, and technology perspective Passed

Tuesday May 23, 2023 14:30 - 14:45 G1

Lecturers: Tora Hammar, Mikael Hoffmann, Lina Nilsson

Track: MIE: Health information systems

Language

English

Seminar type

On site only

Level of knowledge

Advanced

Conference

MIE

Authors

Tora Hammar, Mikael Hoffmann, Lina Nilsson

Lecturers

Profile image for Tora Hammar

Tora Hammar Lecturer

Universitetslektor
Linnéuniversitetet

Universitetslektor i hälsoinformatik och forskar inom området eHälsa och läkemedel. Leder ett projekt där hälsodata används för att kartlägga läkemedelsrelaterade problem, undersöka hur väl dagens beslutsstöd kan förutsäga faktiska händelser och biverkningar, samt uforskar hur maskininlärningsmodeller kan användas för att förbättra prediktioner. Driver även forskning om införandet av Nationella läkemedelslistan och informationshantering i läkemedelsprocessen Sverige. Undervisar bland annat på masterprogrammet i eHälsa vid Linnéuniversitetet.

Profile image for Mikael Hoffmann

Mikael Hoffmann Lecturer

Chef, överläkare
The NEPI Foundation

Mikael Hoffmann är läkare, tidigare bl a läkemedelschef i Östergötland och då ansvarig för breddinförande och senare förvaltning av Patientjournalen (Cambio Cosmic) 2005-2011.
Sedan 2007 är han chef för stiftelsen NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi. Han är ordförande för Svenska Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor samt medlem av Läkemedelsverkets vetenskapliga råd för humanläkemedel.
Disputerade inom området riskkommunikation i hälso- och sjukvården 2006 men forskar framför allt inom läkemedelsepidemiologi. Tidigare bl a förste mottagare av Dagens Medicins stora debattpris samt Årets allmänläkarvän 2018.

Lina Nilsson Lecturer

Docent Hälsoinformatik
Linnaeus University