Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Nationell arbetsgrupp för användning av Snomed CT

Nationell arbetsgrupp för användning av Snomed CT Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 10:30 - 11:00 A5

Föreläsare: Ajla Jakupovic, Anna-Maria Nygren, Erik TainioLagusson

Spår: Informatik/semantik

Presentation av hur NAG användning av Snomed CT arbetar: 

  • Vad har vi för riktlinjer? 
  • Hur modellering går till när nya begrepp skapas i den svenska utgåvan av Snomed CT. Ett exempel på vårdbegäran kommer visas upp. 
  • Uppdrag från NSG om att kartlägga regionernas användning och behov av Snomed CT. 
Ämne

Klinisk informatik och semantik

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Dokumentation

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Ajla Jakupovic

Ajla Jakupovic Föreläsare

Informatiker
Västra Götalandsregionen

Systemvetare med intresse för hälsoinformatik. Arbetar på Enhet för Informatik och standardisering i Västra Götalandsregionen och har där särskilt fokus på Snomed CT.

Ledamot, NAG Snomed CT.

Profilbild för Anna-Maria Nygren

Anna-Maria Nygren Föreläsare

Hälsoinformatiker
Karolinska Universitetssjukhuset

Hälsoinformatiker från Karolinska universitetssjukhuset, Region Stockholm. Ledamot i NAG Snomed CT och NAG Strukturerad vårdinformation.

Profilbild för Erik TainioLagusson

Erik TainioLagusson Föreläsare

Terminologi- och kodverksstrateg
Region Skåne