Header image for Vitalis 2023
Profile image for Roadmap till patientdelaktighet

Roadmap till patientdelaktighet Passed

Wednesday May 24, 2023 13:30 - 14:00 A4

Lecturers: Cristin Lind, Eva Helmersson, Jenny Christensson, Lena Strömberg

Track: Patientdelaktighet / UX

Efterfrågan på kunniga patientrepresentanter växer. Allt fler vill ha med patienternas perspektiv inom forskning och utveckling av medicinteknik och läkemedel för att säkra att nya behandlingar och produkter är relevanta för patienters behov och för att dra nytta av deras erfarenheter. 


I denna föreläsning presenteras

  • Roadmap till patientdelaktighet – hur kan patienter bidra till innovation och utveckling? 

  • Användarmedverkan i praktiken – hur gör man?

  • Goda exempel 


EUPATI Sverige etablerar en forum för utbildning som stärker patienter och företrädare så att de effektivt kan bidra till forskning och utveckling av läkemedel och medicinteknik. Utbildningen tas fram av patienter, industri, akademi och offentlig sektor, med Funktionsrätt Sverige som initiativtagare.


Medtech4Health berättar om sitt arbete med patientdelaktighet och hur man gör för att få bra resultat.

Topic

Patient Experience

Language

Swedish

Seminar type

Pre-recorded + On-site

Objective of lecture

Tools for implementation

Level of knowledge

Introductory

Target audience

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Keyword

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development
Patient centration
Management
Innovation/research
Government information
Usability

Conference

Vitalis

Lecturers

Profile image for Cristin Lind

Cristin Lind Lecturer

EUPATI Sverige/Funktionsrätt Sverige

EUPATI Sverige och Medtech4Health berättar om patientdelaktighet från ett patient- och industriperspektiv och hur man gör för att få bra resultat.

Profile image for Eva Helmersson

Eva Helmersson Lecturer

Kommunikatör
Funktionsrätt Sverige - EUPATI Sverige

Eva är en öppet egenerfaren patient med många års erfarenhet av patientrörelsen. Eva brinner för patientdelaktighet i alla dess former och är en erfaren föreläsare inom ämnet. Idag arbetar Eva som kommunikatör för EUPATI Sverige, Funktioinsrätt Sverige

Profile image for Jenny Christensson

Jenny Christensson Lecturer

Projektledare
Medtech4Health

Jenny has spent over 25 years working on patient empowerment, co-existing with several chronic diseases has made that inevitable. In different settings she has driven the topic and projects to move the positions forward for true patient centricity.
Proving that advocacy doesn´t always have to be driven by a patient organization.

Jenny is currently working as a project manager at Medtech4Health. She serves as the constant reminder of the importance of including patients in all steps while developing a patient empowering solution. Bridging users/patients, HCPs, academia, payors and pharma is an important part in the everyday development of any life science solution.

Jenny spent a couple of years as Chief Patient Officer at the e-health company Elsa Science, she also led their Patient Advisory Board.

Over a period of 10 years she drove the importance of patient inclusion in development as a Patient Relations Manager at Abbott/AbbVie. Developing co-created collaborations within Immunology in Sweden, Europe and Globally.

She is a trained EUPATI Fellow and a driving force in EULAR Pare.

Jenny also holds 4 consecutive titels as Swedish Champion in Para Equestrian Dressage. ;-)


Profile image for Lena Strömberg

Lena Strömberg Lecturer

Medtech4Health