Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Samverkan med regionerna i utvecklingen av Snomed CT

Samverkan med regionerna i utvecklingen av Snomed CT Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 09:00 - 09:30 A5

Föreläsare: Ajla Jakupovic, Lotti Barlow

Spår: Informatik/semantik

Under den nationella samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation finns en arbetsgrupp för användning av Snomed CT inom regionerna. De av arbetsgruppens deltagare som har rätt kompetens har tillgång till modelleringsverktyget för hantering av Snomed CT:s svenska innehåll. Varannan vecka har vi gemensamma möten mellan arbetsgruppen och Socialstyrelsen. Mötena ägnas åt diskussion om svåra eller principiella modelleringsfrågor, förankring av stöddokument samt kunskapsutbyte. För Socialstyrelsens förvaltning av Snomed CT är detta en viktig grupp för att säkerställa och förankra Snomed CT:s användbarhet i Sverige.

Här berättar vi om samverkan och hur arbetet går till i praktiken.

Ämne

Klinisk informatik och semantik

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Verksamhetsutveckling

Nyckelord

Nytta/effekt
Dokumentation
Information/myndighet
Användbarhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Ajla Jakupovic

Ajla Jakupovic Föreläsare

Informatiker
Västra Götalandsregionen

Systemvetare med intresse för hälsoinformatik. Arbetar på Enhet för Informatik och standardisering i Västra Götalandsregionen och har där särskilt fokus på Snomed CT.

Ledamot, NAG Snomed CT.

Profilbild för Lotti Barlow

Lotti Barlow Föreläsare

Förvaltningsledare för Snomed CT