Header image for Vitalis 2023
Profile image for Mer hälsa för pengarna – varför inte? Om den nya vågen HealthTech, goda kliniska resultat, ökad livskvalitet och avlastning av vården – vad vi väntar på?

Mer hälsa för pengarna – varför inte? Om den nya vågen HealthTech, goda kliniska resultat, ökad livskvalitet och avlastning av vården – vad vi väntar på? Passed

Wednesday May 24, 2023 16:35 - 17:00 A1

Lecturers: Carl Borrebaeck, Lina Johansson, Marianne Larsson, Mitko Capanov

Track: Egenmonitorering


De flesta har ännu inte sett vad den nya vågen av HealthTech är och vad den kan åstadkomma. Trots att Norden leder utvecklingen i världen. Vi blir allt fler äldre med kroniska sjukdomar som kan hållas i schack längre med HealthTech. Allt fler ungdomar mår dåligt men kan mötas tidigt med moderna digitala verktyg.

Förutom bättre hälsa och livskvalitet är potentialen att frigöra resurser i vården, korta köer och förbättra arbetsförhållanden enorm. Ändå införs HealthTech bara på vissa vårdcentraler, vissa kliniker, av enskilda eldsjälar.

I hälso- och sjukvården ökar behoven snabbare än resurserna. 80% av sjukvårdskostnaderna är relaterade till kroniska sjukdomar.

När allt fler blir sjuka utan att resurserna ökar i samma takt blir köerna längre, tillstånden kan bli allvarligare, t o m akuta, och belastningen ökar på sjukvården. Där resurserna som krävs är avsevärt högre. Jämför med kranen som står på, vattnet rinner över och ut på golvet. Idag svabbar vi allt vi hinner och kan. I stället för att försöka stänga kranen.

Vi behöver nya sätt att möta medborgarnas behov, förebygga allvarliga tillstånd och samtidigt göra arbetet möjligt och drägligt för dem som utbildat sig att ta hand om sjuka.

Allt fler kliniska studier visar att patienter mår bättre och får bättre livskvalitet med HealthTech designad för dem och deras behov. Dessutom minskar behovet av sjukvård och akuta tillstånd radikalt.

Det passar inte alla, men långt fler än man kan tro, gamla som unga. Och det är både säkert och billigare än man kan tro.

Mer avancerat bakom kulisserna men ändå lite likt de digitala möjligheterna vi fått att hantera vår privatekonomi och ta del av all världens musik. Elsa 74 mäter sina egna värden och får en enkel översikt att följa över tid och lära sig vad som är bra och mindre bra för henne. Hennes värden skickas automatiskt till vården. Doktorn eller sköterskan får en signal om tillståndet för Elsa eller någon annan av tusentals patienter där ute förvärras och kan ingripa innan det blir riktigt allvarligt. Elsa mår bättre, känner sig tryggare och kan ägna sig åt livet. Personalen får tid att ägna sig åt att ta hand om patienter som behöver dem, när de behöver dem.

Den nya vågen HealthTech omfattar bland annat tidig upptäckt, egenvård, prevention och sekundärprevention, digital behandling, distansmonitorering, smarta beslutssystem och minskad administration.

Samtidigt visar studier att kostnaden är avsevärt lägre för HealthTech än för motsvarande insatser med traditionella metoder. Resurser att införa HealthTech som ”motar Olle i grind” saknas dock i nuvarande system.

Den stora vinsten med HealthTech är alltså, förutom bättre hälsa och livskvalitet, den minskade belastningen på kostsam vård. Frigjorda resurser skulle kunna användas till att korta köer, få tid att ta hand om dem som behöver hjälp eller vård när de behöver det och till bättre arbetsmiljö. Givet att en liten del investeras i HealthTech-insatser, via t ex primärvård, äldreomsorg och skola.

Ändå införs och erbjuds HealthTech bara på vissa ställen, tack vare enskilda eldsjälar. (Eldsjälar som undanröjer de hinder som andra inte ser förbi.)

Varför? Vad har vi missat? Har vi råd att vänta?

Tag med dig dina tankar och frågor till en panel som inte vill något hellre än att förstå och förmedla vad de vet. Så att vi kan komma vidare i välfärden.

Topic

Healthcare Reform

Language

Swedish

Seminar type

Live broadcast

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Intermediate

Target audience

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Keyword

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development
Patient centration
Management
Patient safety
Usability

Conference

Vitalis

Authors

HealthTech Nordic is a world leading community of healthtech companies. The member companies offer a variety of world class healthtech solutions which empower the individual, patients as well as professionals. It’s a paradigm shift, providing new and better ways of giving and receiving healthcare. Resulting in more health for the buck. We’re at the forefront of the digitalization of health and healthcare, and together, we can change how the world cares.

https://healthtechnordic.com

Lecturers

Carl Borrebaeck Lecturer

Lina Johansson Lecturer

Profile image for Marianne Larsson

Marianne Larsson Lecturer

Director
HealthTech Nordic

HealthTech Nordic is a world leading community of healthtech companies. The member companies offer a variety of world class healthtech solutions which empower the individual, patients as well as professionals. It’s a paradigm shift, providing new and better ways of giving and receiving healthcare. Resulting in more health for the buck. We’re at the forefront of the digitalization of health and healthcare, and together, we can change how the world cares.

https://healthtechnordic.com

Profile image for Mitko Capanov

Mitko Capanov Lecturer

Region Kronoberg