Header image for Vitalis 2023
Profile image for Nationally shared medication lists – describing systems in the Nordic countries

Nationally shared medication lists – describing systems in the Nordic countries Passed

Tuesday May 23, 2023 14:00 - 14:15 G1

Lecturers: Tora Hammar, Trine Bergmo, Unn Sollid Manskow, Anette Vik Jøsendal

Track: MIE: Health information systems

Language

English

Seminar type

On site only

Level of knowledge

Advanced

Conference

MIE

Authors

Tora Hammar, Trine Bergmo, Cille Bülow, Stine Søndersted Clausen, Unn Sollid Manskow, Johanna Timonen, Anette Vik Jøsendal

Lecturers

Profile image for Tora Hammar

Tora Hammar Lecturer

Universitetslektor
Linnéuniversitetet

Universitetslektor i hälsoinformatik och forskar inom området eHälsa och läkemedel. Leder ett projekt där hälsodata används för att kartlägga läkemedelsrelaterade problem, undersöka hur väl dagens beslutsstöd kan förutsäga faktiska händelser och biverkningar, samt uforskar hur maskininlärningsmodeller kan användas för att förbättra prediktioner. Driver även forskning om införandet av Nationella läkemedelslistan och informationshantering i läkemedelsprocessen Sverige. Undervisar bland annat på masterprogrammet i eHälsa vid Linnéuniversitetet.

Trine Bergmo Lecturer

Norwegian Centre for E-health Research, University Hospital of Northern Norway

Profile image for Unn Sollid Manskow

Unn Sollid Manskow Lecturer

Doktor
Norwegian Centre for E-health Research, University Hospital of North Norway

PhD within Health Science Research and senior researcher at Norwegian Centre for eHealth Research in Tromsø, Norway. Bachelor in nursing with a Master degree within Neuroscience nursing. Clinical work at the University hospital in Tromsø for many years. Current research following the implementation of a shared medication list in the Norwegian primary health care services.

Profile image for Anette Vik Jøsendal

Anette Vik Jøsendal Lecturer

Researcher
Norwegian Centre for e-health Research

Researcher and PhD at the Norwegian Centre for eHealth Research, Tromsø, and guest researcher at Department of Pharmacy, University of Oslo. Holds a master degree in Pharmacy and a Bachelor in health economics and management. Worked as a pharmaceutical advisor in the department of multidose drug dispensing at Apotek 1 for 10 years. Current research focuses on how an electronic prescribing system and the implementation of a shared medication list across health and care services affect medication safety.