Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Kvalitetssäkrade kliniska data för framtidens vård och omsorg

Kvalitetssäkrade kliniska data för framtidens vård och omsorg Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 15:30 - 16:00 A5

Föreläsare: Linda Aulin Lundeqvist, Sofia Lång Janstad

Spår: Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd

På Karolinska Universitetssjukhuset finns ett informatikteam som utgör länken mellan vårdverksamheten och IT. Vårt uppdrag är verksamhetsutveckling med fokus på informationshantering i vårdprocesserna; där vi arbetar med informationens hela livscykel från registrering i vårdinformationssystem till återanvändning såsom exempelvis i smarta applikationer, extern kvalitetsrapportering och forskning. 

För att lyckas med kvalitetssäkring av data genom hela livscykeln krävs väl definierade domäner för vårdinformation med tillhörande dataprodukter. De sistnämnda måste i sin tur ha detaljerade dataproduktspecifikationer som tas fram och förvaltas av tvärprofessionella grupperingar. Arbetet styrs av en dataproduktägare.

En dataproduktspecifikation för vårdinformation innefattar:

 • Berörda nationella programområden och riktlinjer
 • Systemoberoende vårdinformationsdesign - fokus på semantisk interoperabilitet
  • openEHR
  • HL7 FHIR
  • Snomed CT
  • Nationellt beslutade kodverk
 • Systemspecifik implementation i berörda vårdinformationssystem - fokus på patientsäkerhet och effektiv vårddokumentation
  • Konfiguration av:
   • Termer och begrepp
   • Mallar och formulär
 • Integrationer mellan vårdinformationssystem samt även externa parter
 • Användning i:
  • Systemöverskridande patientöversikter
  • Kliniska beslutsstöd
  • Kvalitetsuppföljning
  • Produktionsuppföljning
  • Kvalitetsrapportering till externa parter
  • Smarta applikationer
Ämne

Datastyrning

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Personcentrering
Styrning/Förvaltning
Dokumentation
Appar
Patientsäkerhet
Informationssäkerhet
Användbarhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Linda Aulin Lundeqvist

Linda Aulin Lundeqvist Föreläsare

Informatiker
Karolinska Universitetssjukhuset

Informatiker som brinner för datakvalitet och semantiskt interoperabilitet inom Hälso- och sjukvården.

Profilbild för Sofia Lång Janstad

Sofia Lång Janstad Föreläsare

Informatiker
Karolinska Universitetssjukhuset

Informatiker på Karolinska Universitetssjukhuset, även utbildad fysioterapeut.