Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för 06. Övervakad och osäker/Integriteten som försvann

06. Övervakad och osäker/Integriteten som försvann Har passerat

Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:30 Bryggaren

Utställare: Föreningen Ordfront

Föreläsare: , Anna Wigenmark, Janne Flyghed

Under de senaste 20 åren har svenska myndigheters användning av övervakning  ökat på ett sätt som inte ens var tänkbart tidigare. Kamerorna i offentligheten blir allt fler, hemliga tvångsmedel används tom i förebyggande syfte, information från internet sparas, nya övervakningsmetoder införs. I en tid då fokus ligger på hårdare tag tycks inte längre frågor om integritet, överskottsinformation och vem som övervakar övervakarna ställas.. Och på sociala medier delar vi med oss av våra privatliv och åsikter - utan en tanke på att det kan missbrukas. 

Ett samtal om utvecklingen - försvann privatlivet med tiktok, insta, och FB, ökar eller minskar rättssäkerheten med åtgärderna mot gängkriminaliteten och antiterrorlagstiftning?  Blir alla verkligen säkrare och tryggare med ökad övervakning, med fler kameror i centrum? Vilka risker för övervakningen med sig för den enskilde?

Arrangör(er)

Föreningen Ordfront

Programpunkt/Miniseminarium

Programpunkt (60 minuter)

Språk

Svenska

Ämnestagg

Rättssäkerhet

Föreläsare

Föreläsare

Professor i kriminologi

Profilbild för Anna Wigenmark

Anna Wigenmark FöreläsareUtställare

Föreningen Ordfront

Janne Flyghed Föreläsare