Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profile image for 06. Övervakad och osäker/Integriteten som försvann

06. Övervakad och osäker/Integriteten som försvann Passed

Thursday November 17, 2022 10:30 - 11:30 Bryggaren

Exhibitor: Föreningen Ordfront

Lecturers: , Anna Wigenmark, Janne Flyghed

Under de senaste 20 åren har svenska myndigheters användning av övervakning  ökat på ett sätt som inte ens var tänkbart tidigare. Kamerorna i offentligheten blir allt fler, hemliga tvångsmedel används tom i förebyggande syfte, information från internet sparas, nya övervakningsmetoder införs. I en tid då fokus ligger på hårdare tag tycks inte längre frågor om integritet, överskottsinformation och vem som övervakar övervakarna ställas.. Och på sociala medier delar vi med oss av våra privatliv och åsikter - utan en tanke på att det kan missbrukas. 

Ett samtal om utvecklingen - försvann privatlivet med tiktok, insta, och FB, ökar eller minskar rättssäkerheten med åtgärderna mot gängkriminaliteten och antiterrorlagstiftning?  Blir alla verkligen säkrare och tryggare med ökad övervakning, med fler kameror i centrum? Vilka risker för övervakningen med sig för den enskilde?

Organizer

Föreningen Ordfront

Form

Programpunkt (60 minuter)

Language

Svenska

Ämnestagg

Rättssäkerhet

Lecturers

Lecturer

Professor i kriminologi

Profile image for Anna Wigenmark

Anna Wigenmark LecturerExhibitor

Föreningen Ordfront

Janne Flyghed Lecturer