Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Länsstyrelserna

Länsstyrelserna Utställare

46

Presentation
Länsstyrelserna för mänskliga rättigheter är länsstyrelsernas gemensamma samordnings- och utvecklingsuppdrag i mänskliga rättigheter.

Vi arbetar med ett rättighetsbaserat arbetssätt, en metod som utvecklades av länsstyrelserna 2016 med utgångspunkt i human rights based approach.

Besök vår webbplats mr-webben.se för att läsa mer om det rättighetsbaserade arbetssättet. Du kan också kontakta oss på manskligarattigheter@lansstyrelsen.se.

Programpunkter

Workshop för MR-professionella

Torsdag 17 november 2022 15:15 - 16:15 Nålmakaren

Representanter

Profilbild för Martina Rasch

Martina Rasch ModeratorUtställare

Länsstyrelserna