Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profile image for Länsstyrelserna

Länsstyrelserna Exhibitor

46

Presentation
Länsstyrelserna för mänskliga rättigheter är länsstyrelsernas gemensamma samordnings- och utvecklingsuppdrag i mänskliga rättigheter.

Vi arbetar med ett rättighetsbaserat arbetssätt, en metod som utvecklades av länsstyrelserna 2016 med utgångspunkt i human rights based approach.

Besök vår webbplats mr-webben.se för att läsa mer om det rättighetsbaserade arbetssättet. Du kan också kontakta oss på manskligarattigheter@lansstyrelsen.se.

Sessions

Workshop för MR-professionella

Thursday November 17, 2022 15:15 - 16:15 Nålmakaren

Representatives

Profile image for Martina Rasch

Martina Rasch ModeratorExhibitor

Länsstyrelserna