Huvudbild för WorkSpace Sweden
Profilbild för Framtidsdiskussion – så blir medarbetarupplevelsen er nästa stora konkurrensfaktor

Framtidsdiskussion – så blir medarbetarupplevelsen er nästa stora konkurrensfaktor Har passerat

Fredag 12 april 2019 09:40 - 10:05 K1

Key-note speaker: Jennica Lenning
Paneldeltagare: Carina Persson, Marie Hallander Larsson

För många företag är framtidens arbetssätt & arbetsmiljö redan här. De har gjort en resa där man skapat en varierad arbetsmiljö med digitala verktyg som stödjer ett flexibelt och mobilt arbetssätt för både individ och team. Några ser ett betydande ökat engagemang och upplevd produktivitet medan andra upplever att det nya arbetssättet & arbetsmiljön inte riktigt fick den utväxling man föresatt sig. Oavsett vilket är det här saker kan ta fart på riktigt. Grunden är lagd för att skapa en unik medarbetarupplevelse som ser till både människa, plats och teknik. Fungerar inte detta kommer medarbetaren sakna både engagemang och förutsättningar att leverera kundupplevelser i världsklass. Risken finns också att de väljer att inte stanna kvar hos sin arbetsgivare. En framgångsrik medarbetarupplevelse måste spegla den bästa kundupplevelsen. Men vad betyder det och hur gör man?
Tillsammans med Jennica Lenning som framtidsciceron utforskar vi nästa steg i utvecklingen - Medarbetarupplevelsen som nästa konkurrensfaktor.
Jennica leder ett samtal med Marie Hallander Larsson, HR Direktör på Akademiska Hus och Carina Persson, Change Lead från Trygg-Hansa. Utifrån sina olika roll-perspektiv och typer av organisationer de delar sina erfarenheter av hur arbetssätt & arbetsmiljö långsiktigt kan bidra till en framgångsrik medarbetarupplevelse.

Föreläsare

Profilbild för Jennica Lenning

Jennica Lenning Key-note speaker

Grundare Mindmove, Arbetssätt- & arbetsplatsstrateg & förändringsledare
Mindmove

VD Mindmove

Jennica Lenning, som driver konsult- och utbildningsföretaget Mindmove, är en av Sveriges mest erfarna projekt- och förändringsledare i att implementera nya arbetssätt- och arbetsplatsstrategier. Jennica har varit huvudprojektledare och förändringsledare för ICA@work och skapandet av nya huvudkontoret i Solna. Jennica har även varit förändringsledare för ”New Ways of Working” inför Swedbanks flytt av huvudkontoret till Sundbyberg. Hon också stöttat bl.a. LRF, Trygg-Hansa, KPA Pension, Folksam, Akademiska Hus, AstraZeneca och UR på deras resor mot framtidens arbetssätt & kontor. Jennica var tidigare partner i Veldhoen Company som introducerade Activity Based Working (ABW) i Nederländerna redan 1996 och står bakom en mängd internationella implementeringar.

Inom Mindmove arbetar hon idag som strategisk rådgivare till lednings-, styr- och projektgrupper, stöd till förändringsledare, håller utbildningar och WS. Jennica är även en mycket uppskattad föreläsare och inspiratör.

Profilbild för Carina Persson

Carina Persson Paneldeltagare

Change lead/ digital specialist
Trygg-Hansa

Change Lead & Digital Marketing Specialist
Carina Persson arbetade under 2017-18 som förändrings- och projektledare med att implementera aktivitetsbaserat arbetssätt på Trygg-Hansa.
I oktober 2017 flyttade medarbetarna i Stockholm in i helt nyrenoverade lokaler. ”Bättre Flyt” var samlingsbegreppet på den unika medarbetarupplevelse man ville skapa. Konceptet omfattade den fysiska arbetsmiljön, IT-miljön, kultur och kommunikation.
På samma sätt som Trygg-Hansa har en målbild där kunden ska känna att ”Det bara funkar” och ”De bryr sig om mig” var målbilden att medarbetarna skulle uppleva detsamma i sin nya arbetsmiljö.

Carina har verkat i många olika roller inom Trygg-Hansa och är idag verksam som Digital Marketing Specialist där hon driver strategiska projekt för företagets digitala kanaler. Carina har också föreläst i ämnet digital projektledning på Berghs School of Communication.

Profilbild för Marie Hallander Larsson

Marie Hallander Larsson Paneldeltagare

Marie Hallander, har en gedigen erfarenhet som HR-chef i flera stora företag som befunnit sig i omfattande förändring som Försäkringskassan, Swedbank, Posten, Scandic Hotels och Wedins. Det har varit allt från större organisatoriska sammanslagningar till strategiska allianser, men också att införa och verka i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö.
Marie är idag HR Direktör på Akademiska Hus som har uppdraget att skapa och drifta kunskapsmiljöer som stärker Sverige som kunskapsnation. Vägen dit handlar om att vara en innovativ förebild för kunderna; universitet och högskolor. Att göra ”rum för lärande” genom en medarbetar- & kundupplevelse som innefattar både en digital utvecklingsresa, nya sätt att mötas och samverka och hur man leder verksamheten/bedriver utbildning.