Marie Hallander Larsson Paneldeltagare

Paneldeltagare för

Framtidsdiskussion – så blir medarbetarupplevelsen er nästa stora konkurrensfaktor

Fredag 09:40 - 10:05 K1

Marie Hallander, har en gedigen erfarenhet som HR-chef i flera stora företag som befunnit sig i omfattande förändring som Försäkringskassan, Swedbank, Posten, Scandic Hotels och Wedins. Det har varit allt från större organisatoriska sammanslagningar till strategiska allianser, men också att införa och verka i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Marie är idag HR Direktör på Akademiska Hus som har uppdraget att skapa och drifta kunskapsmiljöer som stärker Sverige som kunskapsnation. Vägen dit handlar om att vara en innovativ förebild för kunderna; universitet och högskolor. Att göra ”rum för lärande” genom en medarbetar- & kundupplevelse som innefattar både en digital utvecklingsresa, nya sätt att mötas och samverka och hur man leder verksamheten/bedriver utbildning.

Land
Sverige