Carina Persson Paneldeltagare

Change lead/ digital specialist
Trygg-Hansa

Paneldeltagare för

Framtidsdiskussion – så blir medarbetarupplevelsen er nästa stora konkurrensfaktor

Fredag 09:40 - 10:05 K1

Change Lead & Digital Marketing Specialist Carina Persson arbetade under 2017-18 som förändrings- och projektledare med att implementera aktivitetsbaserat arbetssätt på Trygg-Hansa. I oktober 2017 flyttade medarbetarna i Stockholm in i helt nyrenoverade lokaler. ”Bättre Flyt” var samlingsbegreppet på den unika medarbetarupplevelse man ville skapa. Konceptet omfattade den fysiska arbetsmiljön, IT-miljön, kultur och kommunikation. På samma sätt som Trygg-Hansa har en målbild där kunden ska känna att ”Det bara funkar” och ”De bryr sig om mig” var målbilden att medarbetarna skulle uppleva detsamma i sin nya arbetsmiljö. Carina har verkat i många olika roller inom Trygg-Hansa och är idag verksam som Digital Marketing Specialist där hon driver strategiska projekt för företagets digitala kanaler. Carina har också föreläst i ämnet digital projektledning på Berghs School of Communication.

Land
Sverige