Huvudbild för Vitalis 2021

Programpunkter

Spår: Digitala Vårdmöten

Den digitala konsultationen – på patientens villkor 

Vi vänder oss till kliniker, i första hand läkare men egentligen all klinisk personal som handlägger patientärenden 

 Digitala verktyg, såsom appar, webbsidor och hårdvaror som pratar med en mjukvara i datorn/plattan/smarta telefonen ökar tillgänglighet till vård och information för patienterna. Man kan mäta och skicka in sina värden, söka råd och hjälp, och mer aktiv ha kontroll över sin hälsa och sjukdom. 

Patientföreningar, som enskilda individer, driver på utvecklingen och ligger ofta långt före den traditionella vården. Professionerna kan uppleva både frustration och oro över huruvida utvecklingen sker på ett säkert och hållbart sätt?

I detta spår har vi bett kliniskt verksamma läkare respektive patienter spela in sina tankar och visioner för framtidens vård, i spåret av den snabba utveckling som sker. Sedan diskuterar vi i tre paneler hur en gemensam bild kan sättas, inkl definition av ”vad är ett vårdmöte” och ”våra nya roller”. 

 Målet är att komma närmare vart vi är på väg och hur vi lättare kan komma dit (med avstamp i vinsterna eller helt enkelt VARFÖR måste vi vandra den vägen?)

 Alltså de insatser som behövs för att säkra att professionen är med på resan – och bidrar med kvalitetsstyrning. 


Spåret är framtaget av eHälsoläkarföreningen

Alla programpunkter

Filter

Plats

Språk

Ämne

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Profilbild för Den Digitala Konsultationen

Den Digitala Konsultationen

Anders Ekholm, Anders Sylvan, Cajsa Hellin-Holstrand, Gudrun Greim, Henrik Kangro, Inger Ros, Julia Levander, Julia Schou, Magnus Röjvall, Niklas Tiedje, Peter Berggren, Sofia Ernestam, Tobias Perdahl, Ulf Österstad, Ylva Trolle Lagerros
Digitala Vårdmöten, Svenska, Other, eHealth, Tools for implementation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad)

Profilbild för Den digitala konsultationen - Panel 1

Den digitala konsultationen - Panel 1

Karin Evenholt, Emma Spak, Marina Tuutma, Thomas Lindén, Tobias Alfven
Onsdag 19 maj 2021 08:30 - 09:15 2. Live
Digitala Vårdmöten, Svenska, Other, eHealth, Live, Panel, Tools for implementation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad)

Profilbild för Den digitala konsultationen - Panel 2

Den digitala konsultationen - Panel 2

Karin Evenholt, Andreas Hager, Hanna Svensson, Marie Morell
Onsdag 19 maj 2021 09:15 - 09:55 2. Live
Digitala Vårdmöten, Svenska, Other, eHealth, Live, Panel, Tools for implementation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad)

Profilbild för Den digitala konsultationen - Panel 3

Den digitala konsultationen - Panel 3

Karin Evenholt, Madeleine Liljegren, Magnus Isacson, Nasim Farrokhnia, Niki Shams
Onsdag 19 maj 2021 09:55 - 10:35 2. Live
Digitala Vårdmöten, Svenska, Other, eHealth, Live, Panel, Tools for implementation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad)