Profilbild för Ylva Trolle Lagerros

Ylva Trolle Lagerros Föreläsare

Docent
Region Stockholm, Akademiskt Specialistcentum, Överviktscentrum