Huvudbild för Vitalis 2021

Vi vänder oss till kliniker, i första hand läkare men egentligen all klinisk personal som handlägger patientärenden 

Digitala verktyg, såsom appar, webbsidor och hårdvaror som pratar med en mjukvara i datorn/plattan/smarta telefonen ökar tillgänglighet till vård och information för patienterna. Man kan mäta och skicka in sina värden, söka råd och hjälp, och mer aktivt ha kontroll över sin hälsa och sjukdom. 

Patientföreningar, och enskilda individer, driver på utvecklingen och ligger ofta långt före den traditionella vården. Professionerna kan uppleva både frustration och oro över huruvida utvecklingen sker på ett säkert och hållbart sätt?

I detta seminarium har vi bett företrädare för vården/kliniskt/patientnära +  patienter spela in sina tankar och visioner för framtidens vård, i spåret av den snabba, digitala utveckling som sker. Sedan diskuterar vi i grupp hur en gemensam bild kan sättas, inkl definition av ”vad är ett vårdmöte” och ”våra nya roller”. 

Målet är att komma närmare vart vi är på väg och hur vi lättare kan komma dit - tillsammans (med avstamp i vinsterna eller helt enkelt VARFÖR måste vi vandra den vägen?) 

Alltså de insatser som behövs för att säkra att professionen är med på resan – och bidrar med kvalitetsstyrning, tillsammans med patienterna. 

Språk

Svenska

Ämne

Other, eHealth

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)

Föreläsare

Anders Ekholm Föreläsare

Analysdirektör IVO
IVO

Förflutet på regeringskansliet, bla analyschef på Socialdepartementet. Fd vVD på Institutet för Framtidsstudier. Fd ordförande på Storstockholms Diabetesförening. Mm.

Anders Sylvan Föreläsare

Cajsa Hellin-Holstrand Föreläsare

Profilbild för Gudrun Greim

Gudrun Greim Föreläsare

Verksamhetschef Närhälsan Online
Närhälsan

Specialistläkare allmänmedicin, internmedicin, onkologi, hematologi

Profilbild för Henrik Kangro

Henrik Kangro Föreläsare

Medicinsk Chef
Min Doktor

Specialistläkare i Hematologi och internmedicin.
Drivit och utvecklat digitaliseringen inom sjukvård sedan 2014. Med kvalitet, effektivitet och innovation som nyckelord.

Profilbild för Inger Ros

Inger Ros Föreläsare

Förbundsordförande
Riksförbundet HjärtLung

Förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, Sveriges näst största Patientorganisation. Drivs av personcentrerad vård och att nyckeln till ett bra liv trots kronisk sjukdom är ett partnerskap mellan vård och person, där det vilar ett ansvar på vården att ge redskapen, på individen att genom egenvård förbättra livsvillkoren.

Julia Levander Föreläsare

Julia Schou Föreläsare

Profilbild för Magnus Röjvall

Magnus Röjvall Föreläsare

Regional medicinsk chef
Capio närsjukvård, RPO primärvård Sthlm-Gotland

Brinner för en snabb och integrerad digifysisk utveckling av vården - hållbart för patient, medarbetare och samhälle.

Är även ordförande för RPO Primärvård/nära vård Stockholm - Gotland

Profilbild för Niklas Tiedje

Niklas Tiedje Föreläsare

Patientföreträdare
Mag- tarmföreningen i göteborgsområdet

Niklas Tiedje är patientföreträdare i båda de nationella arbetsgrupperna som arbetar med framtagning av vårdförlopp och vårdprogram för vuxna med inflammatorisk tarmsjukdom på nationell nivå. Han är också "patientinnovatör" och skriver en guidebok i patientdriven innovation samt sitter med i "funktionsgrupp digital hälsa" på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Peter Berggren Föreläsare

Sofia Ernestam Föreläsare

Profilbild för Tobias Perdahl

Tobias Perdahl FöreläsareUtställare

Vice VD, Medicinsk chef
Platform24

Tobias Perdahl, specialist i internmedicin, medgrundare och Chief Medical Officer och vice VD på Platform24 Healthcare AB. Tobias har jobbat som specialistläkare med inriktning på intermediär- och akutsjukvård av svårt multisjuka patienter på Universitetssjukhus, både i rika och fattiga länder. Han har i mer än tio år arbetat med att utveckla hälso- och sjukvården både som läkare, tf medicinsk chef på akutkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, producent av Vårdmaktpodden och på senare tid som medgrundare av Doktor24 och Platform24.

Profilbild för Ulf Österstad

Ulf Österstad Föreläsare

Verksamhetschef
Vårdcentralerna Bra Liv

Verksamhetschef och grundare av Bra Liv nära, Distriktsläkare
Bra Liv nära startade tidigt även i ett globalt sammanhang med starten 2015. En av de snabbast växande, och sett till marknadsandel största regiondrivna digitala verksamheterna i Sverige. Bra Liv nära kännetecknas av hög innovationstakt.

Profilbild för Ylva Trolle Lagerros

Ylva Trolle Lagerros Föreläsare

Docent
Region Stockholm, Akademiskt Specialistcentum, Överviktscentrum

Specialist i internmedicin och medicinskt ansvarig överläkare på Överviktscentrum med ett flertal forskningsprojekt som rör digitaliseringen av hälso- och sjukvård. Föreläser här om hur vi använder chatt med patienter.