Profilbild för Karin Evenholt

Karin Evenholt Moderator

Verksamhetsutvecklare
Bouvet Sverige AB

Moderator för

Den digitala konsultationen - Panel 1

Onsdag 08:30 - 09:15 2. Live

Den digitala konsultationen - Panel 2

Onsdag 09:15 - 09:55 2. Live

Den digitala konsultationen - Panel 3

Onsdag 09:55 - 10:35 2. Live

Personlig presentation
Sjuksköterska med master i kvalitetsförbättring och ledarskap. Har starkt intresse i hur vi bättre kan samverka med dem som vi är till för. Jag är även intresserad av hur digitalisering kan stärka patienterna i sin egenvård och för att öka tillgängligheten.