Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Samarbete i egenmonitorering - primärvård och specialistvård i Västra Götalandsregionen

Samarbete i egenmonitorering - primärvård och specialistvård i Västra Götalandsregionen Har passerat

Onsdag 19 maj 2021 16:00 - 16:20 1. Live

Föreläsare: Helen Sjöland
Talare: Gudrun Greim, Maria Frick Miles, Mikael Ekman

Spår: Egenmonitorering

Fem förvaltningar inom Västra Götalandsregionen, från primärvård till specialistvård, har förenats i ett projekt för egenmonitorering, från närsjukvård till universitetssjukhus, och rapporterar om vinsterna med samverkan. Viljan att påverka det digitala teknikskiftet efter medicinska behov, skapa värde för patienten och minska kostnaderna i hälso- och sjukvården har drivit oss. Vi har arbetat med hjärtsvikt i specialistsjukvården och med flera olika diagnoser, bland annat hypertoni och diabetes, i primärvården. Huvudlösningen har inneburit daglig egenmonitorering av vitalparametrar under minst 6 månader, med en kompletterande enklare lösning för patienter med begränsad teknisk tillgänglighet. Efter erfarenhet av cirka 200 monitorerade patienter rapporterar vi om stor patientnöjdhet, skepsis i personalgruppen och nödvändigheten av helikopterperspektiv hos vårdgivaren. Gemensamma riktlinjer i grunden, individuella anpassningar och upplevelsen av att tillfredsställa medicinska behov har varit framgångsfaktorer.


Språk

Svenska

Ämne

Remote Health Care

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Follow-up/Report of current status,
Test/validation
Usability

Föreläsare

Profilbild för Helen Sjöland

Helen Sjöland Föreläsare

Sektionschef, Överläkare
Medicin, SU/Östra

Överläkare i hjärtsjukdomar och sektionschef för Kardiologsektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra med stort intresse för digitalisering, metodutveckling och användning av effektiva tekniska lösningar i vården för att kunna frigöra professionella resurser där de verkligen behövs.

Profilbild för Gudrun Greim

Gudrun Greim Talare

Verksamhetschef Närhälsan Online
Närhälsan

Specialistläkare allmänmedicin, internmedicin, onkologi, hematologi

Profilbild för Maria Frick Miles

Maria Frick Miles Talare

Delprojektledare Hjärtsviktsjuksköterska
Skaraborgs sjukhus, Skövde

Delprojektledare hjärtsjuksköterska, Skaraborgs sjukhus

Profilbild för Mikael Ekman

Mikael Ekman Talare

Samordnare egnmonitoreringscenter
Närhälsan VGR

Samordnare Egenmonitoreringscentrum