Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Vårdförloppen kommer - vad händer nu?

Vårdförloppen kommer - vad händer nu? Har passerat

Tisdag 18 maj 2021 10:30 - 11:30 2. Live

Moderator: Anette Falkenroth
Paneldeltagare: Ameli Norling, Niklas Tiedje, Patrik Sundström

Spår: Nu kommer vårdförloppen – med eller utan digitala verktyg?

Arbetet med vårdförloppen och de nationella kunskapsunderlagen rullar på - vad har hänt sedan sist?


Språk

Svenska

Ämne

Medical Imaging

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers

Nyckelord

Actual examples (good/bad)

Föreläsare

Anette Falkenroth Moderator

Director of Healthcare Transformation
Knowit Health

”Hälso- och sjukvårdsbroiler” med drygt 35 år i branschen och ca 20 år i olika chefsroller. Tycker att ledarskap och ständig utveckling är det viktigaste verktyget för en fortsatt god sjukvård i framtiden.

Profilbild för Ameli Norling

Ameli Norling Paneldeltagare

Enhetschef, ordförande Stockholm-Gotlands Medicinska råd
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Som ordförande i Stockholm Gotlands medicinska råd samordnar och utvecklar mitt team den sjukvårdsregionala sakkunnigstrukturen inom kunskapsstyrningsystemet. Vid enheten har vi även ansvar för metodutvärdering i regionen samt utveckling och förvaltning av digitala stödtjänster.
Kunskapsstyrning är ett otroligt spännande område under utveckling med omställning av vårdstruktur, riktlinjer, uppföljning och genomgår en snabb digitalisering.
Jag är glad och tacksam att arbeta i en miljö med kompetenta medarbetare och sakkunniga som arbetar tillsammans för förbättringar i vården på systemnivå. Gemensamt styr vi mot kunskapsstyrningens mål om att vi mäter vår framgång i liv och jämlik hälsa - vi gör det tillsammans.

Profilbild för Niklas Tiedje

Niklas Tiedje Paneldeltagare

Patientföreträdare
Mag- tarmföreningen i göteborgsområdet

Niklas Tiedje är patientföreträdare i båda de nationella arbetsgrupperna som arbetar med framtagning av vårdförlopp och vårdprogram för vuxna med inflammatorisk tarmsjukdom på nationell nivå. Han är också "patientinnovatör" och skriver en guidebok i patientdriven innovation samt sitter med i "funktionsgrupp digital hälsa" på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Profilbild för Patrik Sundström

Patrik Sundström Paneldeltagare

Chief Digital Officer
Sveriges Kommuner och Regioner

Patrik Sundström är Chief Digital Officer på SKR och har lång erfarenhet av digitalisering i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.