Profilbild för Ameli Norling

Ameli Norling Föreläsare

Enhetschef, ordförande Stockholm-Gotlands Medicinska råd
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Föreläsare för

Vitalis Studio

Tisdag 12:40 - 13:00 1. Live

Från ord till handling

Tisdag 13:00 - 14:30 5. Live

Paneldeltagare för

Vårdförloppen kommer - vad händer nu?

Tisdag 10:30 - 11:30 2. Live

Personlig presentation
Som ordförande i Stockholm Gotlands medicinska råd samordnar och utvecklar mitt team den sjukvårdsregionala sakkunnigstrukturen inom kunskapsstyrningsystemet. Vid enheten har vi även ansvar för metodutvärdering i regionen samt utveckling och förvaltning av digitala stödtjänster.
Kunskapsstyrning är ett otroligt spännande område under utveckling med omställning av vårdstruktur, riktlinjer, uppföljning och genomgår en snabb digitalisering.
Jag är glad och tacksam att arbeta i en miljö med kompetenta medarbetare och sakkunniga som arbetar tillsammans för förbättringar i vården på systemnivå. Gemensamt styr vi mot kunskapsstyrningens mål om att vi mäter vår framgång i liv och jämlik hälsa - vi gör det tillsammans.