Profilbild för Niklas Tiedje

Niklas Tiedje Föreläsare

Patientföreträdare
Mag- tarmföreningen i göteborgsområdet
Personlig presentation
Niklas Tiedje är patientföreträdare i båda de nationella arbetsgrupperna som arbetar med framtagning av vårdförlopp och vårdprogram för vuxna med inflammatorisk tarmsjukdom på nationell nivå. Han är också "patientinnovatör" och skriver en guidebok i patientdriven innovation samt sitter med i "funktionsgrupp digital hälsa" på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.