Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för En svensk nod för OpenEHR-samverkan

En svensk nod för OpenEHR-samverkan Har passerat

Torsdag 20 maj 2021 08:50 - 09:00 3. Live

Föreläsare: Göran Karlström, Åsa Skagerhult

Spår: OpenEHR

OpenEHR är ett välfungerande internationellt nätverk för samverkan kring kliniska modeller, med stor aktivitet bl.a. i Norge. Även i Sverige finns flera engagerade deltagare och aktiv utveckling. 

SFMI (Svensk förening för Medicinsk Informatik) ska som neutral aktör oberoende av leverantörer och vårdgivare nu under minst 2 år vara värd för en svensk nod i detta nätverk, och vi hoppas kunna skapa en kritisk massa av kunnande och utveckling för framtida förvaltning av OpenEHR.


Språk

Svenska

Ämne

Technology

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Advanced

Målgrupp

Management/decision makers
Technicians/IT/Developers

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Documentation,
Information security

Föreläsare

Profilbild för Göran Karlström

Göran Karlström FöreläsareUtställare

Medicinskt ledningsansvarig Region Värmland
Svensk Förening för medicinsk informatik

Medicinskt ledningsansvarig för Sjukvården i Region Värmland och Objektägare för regionens vårdinformationssystem. Styrelsemedlem i Svenska Intensivvårdsregistret och Svensk Förening för Medicinsk Informatik.

Profilbild för Åsa Skagerhult

Åsa Skagerhult FöreläsareUtställare

verksamhetsarkitekt i Region Östergötland
Svensk Förening för medicinsk informatik

Åsa arbetar som verksamhetsarkitekt i Region Östergötland med fokus på användarnytta och hälsoinformatik.