Header image for Vitalis 2021
Profile image for En svensk nod för OpenEHR-samverkan

En svensk nod för OpenEHR-samverkan Passed

Thursday May 20, 2021 08:50 - 09:00 3. Live

Lecturers: Göran Karlström, Åsa Skagerhult

Track: OpenEHR

OpenEHR är ett välfungerande internationellt nätverk för samverkan kring kliniska modeller, med stor aktivitet bl.a. i Norge. Även i Sverige finns flera engagerade deltagare och aktiv utveckling. 

SFMI (Svensk förening för Medicinsk Informatik) ska som neutral aktör oberoende av leverantörer och vårdgivare nu under minst 2 år vara värd för en svensk nod i detta nätverk, och vi hoppas kunna skapa en kritisk massa av kunnande och utveckling för framtida förvaltning av OpenEHR.


Language

Svenska

Topic

Teknik

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Avancerad

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Tekniker/IT/Utvecklare

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Dokumentation
Informationssäkerhet

Lecturers

Profile image for Göran Karlström

Göran Karlström LecturerExhibitor

Medicinskt ledningsansvarig Region Värmland
Svensk Förening för medicinsk informatik

Medicinskt ledningsansvarig för Sjukvården i Region Värmland och Objektägare för regionens vårdinformationssystem. Styrelsemedlem i Svenska Intensivvårdsregistret och Svensk Förening för Medicinsk Informatik.

Profile image for Åsa Skagerhult

Åsa Skagerhult LecturerExhibitor

verksamhetsarkitekt i Region Östergötland
Svensk Förening för medicinsk informatik

Åsa arbetar som verksamhetsarkitekt i Region Östergötland med fokus på användarnytta och hälsoinformatik.