Profilbild för Göran Karlström

Göran Karlström Föreläsare

Medicinskt ledningsansvarig Region Värmland
Region Värmland
Personlig presentation
Medicinskt ledningsansvarig för Sjukvården i Region Värmland och Objektägare för regionens vårdinformationssystem. Styrelsemedlem i Svenska Intensivvårdsregistret och Svensk Förening för Medicinsk Informatik.