Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för  AI - vårdtjänst

AI - vårdtjänst

Föreläsare: Erica Bonns, Gudrun Greim

Spår: Datadriven vård och omsorgsförbättring

Genom att ersätta statiska formulär med ett AI-baserat verktyg för anamnesupptagning och triage har den digitala primärvårdsmottagningen Närhälsan Online kunnat påvisa positiva effekter både för verksamheten och i patienternas upplevelse av vårdkontakten. I denna föreläsning berättar Gudrun Greim, allmänläkare och verksamhetsansvarig på Närhälsan Online, om syfte och mål med utvecklingsprojektet, hur genomförandet gått till, samt vilka lärdomar de dragit längs vägen. Hon redovisar även för utfallet och de möjligheter hon ser framåt. I anslutning intervjuas Gudrun Greim av Erica Bonns, barnläkare och medicinskt ansvarig för utvecklingen av Red Robin, det AI-baserade verktyg som ligger bakom Närhälsan Onlines utvecklingsprojekt. Vad är det som skapar tillit till automatiserade verktyg, vilka värden upplever vårdprofessionen att automatiserade verktyg tillför, hur valideras det medicinska innehållet och hur värnas patientsäkerheten? Vad tycker patienterna om att initialt möta en automatiserad chatt? Och slutligen, hur kom det sig att Närhälsan Online var så tidiga på tåget med att utvärdera den här typen av teknik? 
Språk

Svenska

Ämne

AI

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Researchers
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Innovation/research
Patient safety

Föreläsare

Profilbild för Erica Bonns

Erica Bonns Föreläsare

Head of Medical
Visiba Care

Erica Bonns är specialistläkare inom barnmedicin med mångårig klinisk erfarenhet från barnakutvården. Idag arbetar hon som medicinskt ansvarig på Visiba Care där hon leder det medicinska teamet och utvecklingen av Red Robin, ett verktyg för automatiserad anamnes och triage.

Profilbild för Gudrun Greim

Gudrun Greim Föreläsare

Verksamhetschef Närhälsan Online
Närhälsan

Sedan starten av mottagningen Närhälsan Online verksamhetschef och medicinsk rådgivare. Specialist allmänmedicin, internmedicin, hematologi/ onkologi med lång klinisk erfarenhet. Arbetar utöver som delprojektledare för egenmonitoreringen Primärvård/ VGR, som medicinsk rådgivare för Närhälsan området V7( Borås) och är ämnesgruppsordförande för nationellt kliniskt kunskapsstöd primärvård ämnesgrupp rörelseorgan / cancer