Profilbild för Gudrun Greim

Gudrun Greim Föreläsare

Verksamhetschef Närhälsan Online
Närhälsan

Föreläsare för

AI - vårdtjänst

Sedan starten av mottagningen Närhälsan Online verksamhetschef och medicinsk rådgivare. Specialist allmänmedicin, internmedicin, hematologi/ onkologi med lång klinisk erfarenhet. Arbetar utöver som delprojektledare för egenmonitoreringen Primärvård/ VGR, som medicinsk rådgivare för Närhälsan området V7( Borås) och är ämnesgruppsordförande för nationellt kliniskt kunskapsstöd primärvård ämnesgrupp rörelseorgan / cancer

Talare för