Header image for Vitalis 2022

Sessions

The conference at Vitalis 2022 consists of several tracks with panel discussions, keynote presentations and studio talks. Most of the content will also be available online via live broadcasts and recorded lectures, available on demand.

Search the programme and customise your agenda!

You can filter by topic, seminar type, target audience or time. There are also a number of thematic tracks in the programme based on pre-recorded seminars. 


Register for conference | Vitalis - English

Track

Filters

Location

Language

Topic

Objective of lecture

Level of knowledge

Target audience

Keyword

Frågor och diskussion

Thursday May 19, 2022 10:20 - 10:30 A2
Masterclass, Svenska, Annat, eHälsa, Live, Standard >25 min, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Utbildning (utbildningsbevis)

Frågor och diskussion

Thursday May 19, 2022 11:50 - 12:00 A2
Masterclass, Svenska, Annat, eHälsa, Live, Standard >25 min, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Utbildning (utbildningsbevis)

Profile image for Etik vid användande av e-hälsa och välfärdsteknik

Etik vid användande av e-hälsa och välfärdsteknik

Evamaria Nerell
Thursday May 19, 2022 10:50 - 11:10 A2
Masterclass, Svenska, Annat, eHälsa, Live, Standard >25 min, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Utbildning (utbildningsbevis), Juridik

Säker mobilitet och kommunikation över organisationsgränser

Thursday May 19, 2022 10:20 - 10:35 Open Stage
Open Stage, Svenska, Välfärdsteknik, Endast på plats

Profile image for Juridik – Hur kan man arbeta med att införliva följsamhet till lag, förordning och föreskrift i sin informationshantering?

Juridik – Hur kan man arbeta med att införliva följsamhet till lag, förordning och föreskrift i sin informationshantering?

Maria Jacobsson
Thursday May 19, 2022 11:10 - 11:30 A2
Masterclass, Svenska, Annat, eHälsa, Live, Standard >25 min, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Utbildning (utbildningsbevis), Juridik

Behavioral Informatics AB - coacha patienter till hälsosammare levnadsvanor med ProBITS

Thursday May 19, 2022 10:40 - 10:55 Open Stage
Open Stage, Svenska, Välfärdsteknik, Endast på plats

Recruitment Slam

Thursday May 19, 2022 12:20 - 12:50 Open Stage
Open Stage, Svenska, Annat, eHälsa, Endast på plats, Standard >25 min, Inspiration, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Profile image for Digitala användarupplevelse i virtuella klientplattformar

Digitala användarupplevelse i virtuella klientplattformar

Nicklas Isaksson
Wednesday May 18, 2022 15:30 - 16:00 F3
Svenska, Teknik, Förinspelat + Live, Standard >25 min, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Test/validering, Appar, Användbarhet

Profile image for Riv murarna! Samverkan mellan det offentliga och privata för utveckling av digital rehabiliteringsvård

Riv murarna! Samverkan mellan det offentliga och privata för utveckling av digital rehabiliteringsvård

Ann-Sophie Gustafsson, Martin Larsson
Wednesday May 18, 2022 11:00 - 11:30 F3
Svenska, Hälsotjänster, Förinspelat + Live, Standard >25 min, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Välfärdsutveckling, Personcentrering, Kommun, Innovativ/forskning, Appar, Användbarhet

Profile image for Block 3 Interoperabilitet - hur ska systemen prata med varandra?

Block 3 Interoperabilitet - hur ska systemen prata med varandra?

Jonas Vallgårda
Thursday May 19, 2022 13:00 - 15:00 A2
Masterclass, Svenska, Annat, eHälsa, Live, Standard >25 min, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Utbildning (utbildningsbevis)

Profile image for Digitala Tvillingar i vården

Digitala Tvillingar i vården

Fredrik Barrenäs
Wednesday May 18, 2022 10:30 - 11:00 F3
Svenska, Beslutsstöd, Förinspelat + Live, Standard >25 min, Verktyg för implementering, Fördjupning, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Personcentrering, Innovativ/forskning

Vinster med att implementera ett nytt arbetssätt med stöd av hemmonitorering inom kommunal hemsjukvård

Wednesday May 18, 2022 15:40 - 15:55 Open Stage
Open Stage, Svenska, Välfärdsteknik, Endast på plats

Curest - Rehabilitering på distans

Wednesday May 18, 2022 10:00 - 10:15 Open Stage
Open Stage, Svenska, Välfärdsteknik, Endast på plats

Profile image for Summering och avslutning

Summering och avslutning

Jonas Vallgårda, Niklas Eklöf, Vivéca Busck Håkans
Thursday May 19, 2022 14:30 - 14:50 A2
Masterclass, Svenska, Annat, eHälsa, Live, Standard >25 min, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Utbildning (utbildningsbevis)

Profile image for ScanBalt Session on digital tools to alleviate the mental health pandemic

ScanBalt Session on digital tools to alleviate the mental health pandemic

Wednesday May 18, 2022 10:30 - 12:00 Event Area
English, Beslutsstöd, Live, Other, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Innovativ/forskning, Dokumentation, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet

Block 1 eHälsa i vården- och omsorgens paradigmskifte

Vivéca Busck Håkans
Thursday May 19, 2022 08:40 - 10:30 A2
Masterclass, Svenska, Annat, eHälsa, Endast på plats, Standard >25 min, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Utbildning (utbildningsbevis)

Profile image for Utvärdering av Stödprogrammet Sjukskrivningskollen

Utvärdering av Stödprogrammet Sjukskrivningskollen

Anne-Lie Gustafsson, Lill Gunnarsson
Thursday May 19, 2022 09:00 - 09:30 A5
Svenska, Rehabilitering och habilitering, Live, Standard >25 min, Övrigt, Introduktion, Verksamhetsutveckling, Studerande, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Innovativ/forskning