Huvudbild för Vitalis 2022

Säker mobilitet och kommunikation över organisationsgränser Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 10:20 - 10:35 Open Stage

Spår: Open Stage

Dagens lösningar för offentlig sektor har svårt att matcha verksamhetens krav på mobilitet med den säkerhet som krävs för den känsliga information som kommuniceras. Vidare har man svårigheter så fort information ska kommuniceras över organisationsgränser. Vilka möjliga lösningar ser vi, utan att tumma på vare sig säkerheten eller mobiliteten? 

  

Magnus har arbetat med programvaruutveckling i 20 år och informations- och IT-säkerhet i 10 år. 2017 grundade han TDialog som ett säkert komplement till e-post för känslig information, nu arbetar han på Compodium med säkra samarbetsplattformar för framför allt offentlig sektor. 

Magnus Hübner, Product Owner, Compodium 

Arrangör: Compodium/Luleå Tekniska Universitet 

Språk

Svenska

Ämne

Welfare Technology

Seminarietyp

On site only