Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Digitala Tvillingar i vården

Digitala Tvillingar i vården Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 10:30 - 11:00 F3

Föreläsare: Fredrik Barrenäs

Digitala tvillingar är ett koncept som har tillämpats på komplexa system i industrin, som flygplansdesign eller stadsplanering. Nyckelidén är att beräkningsmässigt modellera komplexa system för att utveckla och testa dem snabbare och mer ekonomiskt än i verkligheten.

Mavatar tillämpar detta koncept för att matcha läkemedel med patienter.

Vi utgår från så kallad genomisk medicin som vunnit insteg inom sjukvården under de senaste tio åren. Genomisk medicin innebär att man gör en djupare analys av vilka förändringar som sker i kroppen hos den enskilda patienten. Det handlar om att skaffa sig en högupplöst förståelse av sjukdomen på molekylär nivå.

Varje sjukdom kan bero på förändrad samverkan mellan tusentals gener i miljarder enskilda celler. Men två patienter med samma diagnos behöver därför inte ha precis samma förändringar utan de varierar från individ till individ. En medicin som biter på den ena patientens cancer kan vara otillräcklig på den andras, även om cancern är av samma typ. Läkemedelsbehandling där man försöker hitta en medicin som är verksam mot alla förändringar i cellerna ofta leder till ineffektiv behandling.

Den årliga kostnaden för ineffektiva läkemedel, bara i USA, uppskattas till 350 miljarder USD. Enligt USA:s läkemedelsmyndighet FDA bedöms medicinering vara ineffektiv för mellan 38 och 75 procent av alla patienter med komplexa sjukdomar. Medicinernas bristande effektivitet orsakar lidande för patienterna och medför att stora resurser måste tas i anspråk för exempelvis produktionsbortfall, sjukvård och läkemedelsutveckling. Men även höga kostnader för sjukvården.

Som komplexa räknas de flesta vanliga sjukdomar som astma, diabetes, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, reumatism, MS, övervikt, psoriasis, halsfluss, covid-19 med flera. Vi utvecklar en generisk plattform för behandling av patienter med komplexa sjukdomar. 

Språk

Svenska

Ämne

Decision Support

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Researchers
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Benefits/effects
Patient centration
Innovation/research

Föreläsare

Profilbild för Fredrik Barrenäs

Fredrik Barrenäs Föreläsare